Number 3, 2023

Surviving Fragments: Regaining the Shirokogorov Archive [Utselevshie chasti: vozvrashchenie arkhiva Shirokogorovykh]: A Review of Puteshestviia cherez sibirskuiu step’ i taigy k antropologicheskim kontseptsiiam. Etnoistoriia Sergeia i Elizavety Shirokogorovykh: V 2 t. T. 2. Ch. 1, 2 [Journeys through the Siberian Steppes and Taiga to Anthropological Concepts: The Ethno-history of Sergei and Elizabeth Shirokogoroff. Vol. 2. Pt. 1, 2], edited by D. Arzyutov, D. Anderson, and S. Podrezova.

Number 2, 2022

The Shirokogorov Archives and the Mysteries of Anthropological Concepts [Arkhiv Shirokogorovykh i tainy antropologicheskih kontseptsii]: A Review of Puteshestviia cherez sibirskuiu step’ i taigy k antropologicheskim kontseptsiiam. Etnoistoriia Sergeia i Elizavety Shirokogorovykh: V 2 t. T. 1 [Journeys through the Siberian Steppes and Taiga to Anthropological Concepts: The Ethno-history of Sergei and Elizabeth Shirokogoroff. Vol. 1], edited by D. Arzyutov, D. Anderson, and S. Podrezova